Entrades populars

divendres, 29 de maig de 2015

The Cure - Just like heaven - Caterpillar GirlJust like heaven

"Show me, show me, show me how you do that trick
The one that makes me scream" she said
"The one that makes me laugh" she said
And threw her arms around my neck
"Show me how you do it
And I promise you I promise that
I'll run away with you
I'll run away with you"
Spinning on that dizzy edge
I kissed her face and kissed her head
And dreamed of all the different ways I had
To make her glow
"Why are you so far away?" she said
"Why won't you ever know that I'm in love with you
That I'm in love with you"
You
Soft and only
You
Lost and lonely
You
Strange as angels
Dancing in the deepest oceans
Twisting in the water
You're just like a dream
You're just like a dream
Daylight licked me into shape
I must have been asleep for days
And moving lips to breathe her name
I opened up my eyes
And found myself alone, alone
Alone above a raging sea
That stole the only girl I loved
And drowned her deep inside of me
You
Soft and lonely
You
Lost and lonely
You
Just like heaven

Just com el cel

"Ensenya'm, ensenya'm, ensenya'm com fas aquell truc
Aquell que em fa cridar" deia ella
"El que em fa riure" deia ella
I va llençar els seus braços al voltant del meu coll
"Mostra'm com ho fas
I et promet, t'ho promet que
M'escaparé amb tu
M'escaparé amb tu"
Girant a aquella vora que em mareja
Vaig besar la seva cara i besar el seu cap
I vaig somiar de totes les maneres diferents que tenia
Per fer-la brillar
"Per què estàs tan lluny de mi?" feia ella
"Per què no sabràs mai que estic enamorat amb tu
Que estic enamorat amb tu"
Tu
Tova i sola
Tu
Perduda i solitària
Tu
Estranya com àngels
Ballant en els oceans més profunds
Torçant en l'aigua
Ets tal com un somni
Ets tal com un somni
Llum del dia em llepava en forma
Haig d'haver estat adormit per dies
I movent llavis a respirar el seu nom
Vaig obrir els meus ulls
I em vaig trobar solitari, solitari
Solitari sobre un mar enfurit
Que va robar l'única noia que vaig estimar
I va ofegar-la profundament dins meu
Tu
Tova i solitària
Tu
Perduda i solitària
Tu
Just com el cel


Caterpillar Girl

Flicka flicka flicka, here you are
Cata cata cata, caterpillar girl
Flowin' and fillin' up my hopeless heart
Oh never, never go
Oh, I dust my lemon lies
With powder, pink and sweet
The day I stop is the day you change
And fly away from me
You flicker and you're beautiful
You glow inside my head
You hold me hypnotized, I'm mesmerized
Your flames are flames that kiss me dead
I'll dust my lemon lies
With powder, pink and sweet
The day I stop is the day you change
And fly away from me
Oh, flicka flicka flicka, here you are
Cata cata cata, caterpillar girl
Flowin' and fillin' up my hopeless heart
Oh never, never go
Oh, I dust my lemon lies
With powder, pink and sweet
The day I stop is the day you change
Fly away, away from me

Noia eruga

Eru eru eru, noia eruga
Eru eru eru, noia eruga
Eru eru eru, noia eruga
Eru eru eru, noia eruga
Flicka flicka flicka, aquí estàs
Eru eru eru, noia eruga
Fluïnt i reomplint el meu cor sense esperança
Oh, mai, mai no te'n vagis!
Oh, amag les meves mentides cítriques
Amb pols, rosat i dolç
El dia quan acabi és el dia que et transformes
I estàs volant de mi
Estàs oscil·lant i ets bella
Estàs brillant dins el meu cap
Em tens com a captiu i hipnotitzat, sóc mesmeritzat
Les teves flames són flames que em maten amb un bes
Oh, amag les meves mentides cítriques
Amb pols, rosat i dolç
el dia que acab serà el dia quan et canviïs
I estàs volant de mi
Flicka flicka flicka, aquí estàs
Eru, eru, eru, noia eruga
Fluïnt i reomplint el meu cor sense esperança
Oh mai, mai no te'n vagis
Oh, amag les meves mentides cítriques
Amb pols, rosat i dolç
el dia quan acabi serà el dia quan et canviïs
(Quan estàs) Volant d'aquí, t'estàs allunyant de mi
Eru, eru, eru, noia eruga
Eru, eru, eru, noia eruga
Eru, eru, eru, noia eruga
Eru, eru, eru, noia eruga

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada